Úloha projektového partnera 2

Vzhľadom na dobré styky s komerčnou a verejnou sférou, podporuje celú 2.etapu, analýzu SK obchodných dokumentov, navrhovanie a hodnotenie pilotných aplikácií, ako aj tvorbu letákov, posteru a tlačových správ. Zároveň podporuje plán využiteľnosti a regionálnej stratégie a zodpovedá za ich propagáciu a spätnú väzbu od samosprávnych krajov.