Úloha projektového partnera 1

PP1 podporuje aktivity VP, a to hlavne v regionálnom špecifickom kontexte. Ide o identifikáciu stavu a potrieb na poľskej strane, podpora analýzy budovania dôvery a nasadzovania e-riešení podľa regionálnych špecifík. Bude zodpovedný za analýzu poľských obchodných dokumentov a realizáciu doménových ontológií – slovníka pojmov. V 4.etape je zodpovedný za návrh, testovanie, hodnotenie a podporu platformy na poľskej strane. Podporuje tvorbu poľských propagačných materiálov a tvorbu stratégie.